►  “Temel Oyunculuk Eğitimi Katılım Sertifikası”

►  Usta eğitmen Serhat Üstündağ’la çalışma fırsatı.

►  15 kişi kontenjanlı sınıflarda yoğun pratik imkanı.

►  Oyuncu Seçmelerine ve Sektöre Hazırlık çalışmaları.

►  Yüksek not alan mezunlara, sektörel işbirlikleri dahilinde yönlendirme çalışmaları.

►  Her mezuna özel demo / showreel çalışmaları / fotoğraf çekimi.

►  “Geniş kapsamlı, uygulama ağırlıklı, zengin, akademik eğitim içeriği.

Oyuncu adayının oyunculuk malzemesinin biçimlendiği derstir. Oyunculuk malzemesinin geliştirilmesinde ilk adım olarak gözlem yapılması, beş duyunun harekete geçirilmesi, iç aksiyonun yetkinleştirilmesi ve duyguları ortaya çıkarıcı çalışmaların yapılması; eğitimle pekiştirilmesi, mimik ve rolün gelişmesinde vücudun bir bütün olarak eşgüdümünün sağlanması, ses ve konsantrasyonunu sağlayıcı temrinler yapılması; öğrencilerin oyunculuğa hazırlanmasındaki temel mimik ve rol çalışmalarına girişmelerini sağlar.

Konuşma sanatının temel elemanının irdelenmesi. Söz söylerken duygu ve düşünceleri üslubuna uygun olarak belirtmek için sesin uyumunu, söylenişi, jesti, mimiği, alınacak tavırları yerinde, aynı zamanda güzel kullanma becerisini kazandırmak; oyuncu adayı olan öğrencilere doğru nefes alma becerisinin kazandırılması, ses ve nefesini en iyi, en doğru ve en etkili bir biçimde kullanıp konuşmalarına katarak, Türkçeyi doğru konuşarak, konuşma sırasında sözcüklerin hakkının verilmesi için, hız, vurgulama, telaffuz, tonlama ve duygu üzerinde çalışılması. Tekerlemeler, temrinler, performanslar üzerinde bireysel ya da grup uygulamaları yapması sağlanır.

Vücut anatomisi üzerinde çalışmalar yapılması; öğrencinin kendi hayal gücünü, teknik birikimini, zamanı, mekânı, nesneleri kullanarak kendi bedenine aktarabilmesi, farkındalık kazanması sağlanır; vücudun mekân içinde, ne şekilde bulunduğunu ve mekân ile vücudun hangi koşullarda işlendiğinin farkına varılmasının sağlanması; bu konuda, eğitmenin öncülüğünde, öğrenciye kendini tanıma olanakları yaratılması; öğrencinin, sınırlarının farkına varmasının sağlanması. Öğrencinin, kendi hayal gücüyle tüm düşüncelerini, bilgilerini ve birikimlerini bedenlerine aktarabilmesi yani harekete bütünsel bir anlam kazandırmaya yönelik çeşitli çalışmalar üretmesi sağlanır.

Oyuncu adayı olan öğrencilerin role başvurmadan, sahnede karşılaşacağı sorunları çözmeye yönelik bakış açısı kazandırılması; öğrencilerin içinde bulunulan çevreyi, uzamı ve kendini ilk olarak görüyormuşçasına keşfetmeye yöneltilmesi. Bireysel özellikleri ortaya çıkarıcı çalışmalar, sezgilerin uyarılması, yoğunlaşabilme ve enerji kontrolü kazandırılması, gözleme yöneltme doğrultusunda ortak temrinlerin yerleştirilmesi sağlanır.

Öğrencinin gözlem yetisini, düşünce birikimini ve hayal gücünü kullanarak beş duyusunu harekete geçirecek çeşitli alıştırmalarla iç aksiyonunu yetkinleştirmesi ve duygularını ortaya çıkarıcı çalışmalar yapabilmesi; çeşitli oyunlardaki zaman, mekân, karakter, toplumsal ve ekonomik zorunlulukların alıştırmalarla uygulanması ve rolün çözümlenmesi; ses ve vücudun bir bütün olarak eşgüdümünü sağlayarak iç ve dış aksiyonun performansa yansıyışı ve sergilenmesi sağlanır.

Oyuncu adayı öğrencileri, oynama tekniklerine, sorumluluklara ve seyirci ile ilişkiye, kamera önü performansa hazırlamak için toplu çalışma ruhu kazandıran doğaçlamalar yapılması.

İkili, üçlü, kısa sahne metinleri ya da tamamen özgür yaratıyı kışkırtıcı, nereden alındığı belirtilmeyen, yalnızca yazılı olandan yola çıkılmasını zorunlu kılan kısa sahneler kullanımıyla birlikte çalışmaya ve üretmeye yöneltici doğaçlama çalışmalarının yapılması; Öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirici örnek çalışmalar yapılması ile pratik sağlanır, öğrenilenleri bütünsel olarak uygulama fırsatı bulunur.

Oyunları irdeleme yöntemlerinin öğretilmesi; uygulanan yöntem ve yaklaşımlarla oyunları irdeleyip yorumlama, varılan sonuçlarla bütünlüklü yorumlara ulaşabilme yetisinin kazandırılması; örnek oyunların incelenmesi: incelenen oyunların dönem içindeki değerinin tartışılması, tipik özelliklerinin ortaya konulması, bugünün anlayışıyla yorumlanması; öğrencilere akılcı, bilimsel ve yaratıcı bir bakış açısı kazandırılması; oyunların sahnelenme ve oynanma olanaklarının ortaya çıkarılması sağlanır.

Oyunculuk eğitiminin bütün donanımlarının kamera önünde pratiğe döküldüğü bölümüdür. Işığı, sesi ve resmi kamera önü farklılıklarına vurgu yaparak işler.

 

🖐🏻Bir Sorum Var!